} ΤΟΜΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
sound by essay on criticism Jbgmusic

ΤΟΜΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

click ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ:

  • Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Εργατικό Δίκαιο
  • Εργασιακές Σχέσεις
  • Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης
  • Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο
  • Αστικό Δίκαιο
  • Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο
  • Συμβάσεις
  • Διοικητικό Δίκαιο


Οι γλώσσες εργασίας του γραφείου είναι: η Ελληνική, η Αγγλική, η Γαλλική, η Γερμανική, η Ιταλική και η Ισπανική.

Το γραφείο μας

Ο εργατολόγος Γιάννης Κ. Καρούζος και μια πολυμελής ομάδα έμπειρων και καταρτισμένων δικηγόρων παρέχουν για πάνω από 20 χρόνια υπεύθυνες και αξιόπιστες νομικές υπηρεσίες στους παρακάτω τομείς: Εργατικό Δίκαιο, Εργασιακές Σχέσεις, Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο, Ελληνικό και Κοινοτικό Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης.